Anonim
Precizna referenca na postojeće zakone, objašnjenja za bolje razumijevanje njihovih odgovornosti i prava u njihovom svakodnevnom životu, korisne adrese i kontakti za pomoć: to će otkriti mladi od 12 do 20 godina u vodič "50 prava tinejdžera" dizajniran na inicijativu Martina Hirscha, bivšeg visokog povjerenika za mlade, a sastavio ga je Wyeth fondacija uz potporu Ministarstva za nacionalno obrazovanje, Ministarstva zdravlja i sporta i izdavaštva Ovaj je vodič, dostupan u knjižarama po cijeni od 3 eura, dostupan i besplatno mladima, posebno u dokumentacijskim i informacijskim centrima (CDI) srednjih škola i visokih učilišta te javnim medicinskim i socijalnim centrima. Danas je dostupan i na internetu na www.50droitsdesados.com ",